Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406325 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Pham D

 Pham D - ID: 1406325
 Name:  Pham D
 IP & Posted by:  41.190.30.146 on May 23, 2017 at 7:56am
 Updated by:  May 23, 2017 at 10:01pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  6 Feet 0 Inches (183 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Richland''s
 State/Province:  North Carolina
 Zip:  28574
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Business Owner
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  My goals in life are to own my own restaurant,be a positive role model to young men and women
 Free Time:  Listing to music and also like going to beach
 I Am:  I am a strong, confident, Loving, and Caring man who will not settle for less than Marriage and a man who knows what he wants.I Love to travel, have fun, laugh, enjoy life and someone who is willing to share time and who they really are inside with the person they care for. I have lots of Love to give to that special woman. I love romance and movies and the idea of a couple sharing and growing together as only a committed couple can do.
 Looking For:  Những gì tôi đang tìm kiếm là ai đó sẽ biết tôi, ai sẽ yêu tôi mãi mãi và ở bên cạnh tôi, người sẵn sàng hợp nhất linh hồn mình với tôi để kết quả là số phận được gọi là số mệnh rồi sau đó kết hợp trái tim mình với tôi và điều đó Sẽ là hôn nhân. Và sau đó tôi sẽ sống cùng cô ấy ở nơi ở khiêm tốn của anh ấy mãi mãi. TÔI C ALNG CÓ THỂ LÀM GÌ, là biểu tượng của sự vĩnh cửu; Nó làm biến đổi mọi khái niệm về thời gian, làm trút mọi ký ức về sự khởi đầu, tất cả sự sợ hãi của một sự kết thúc.

Back | Send Email to Pham D (ID: 1406325)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.