Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406478 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thanh Hằng
 Thanh Hằng - ID: 1406478
 Name:  Thanh Hằng
 IP & Posted by:  14.169.178.63 on May 25, 2017 at 1:42am
 Updated by:  May 25, 2017 at 9:55pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tìm được người thích hợp
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách và đi chơi cùng bạn bè
 I Am:  vui tính, thẳng thắn và dề hòa nhập với mọi người trong 1 môi trường mới
 Looking For:  Chung thủy

Back | Send Email to Thanh Hằng (ID: 1406478)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.