Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406643 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Le Phat

 Le Phat - ID: 1406643
 Name:  Le Phat
 IP & Posted by:  113.172.9.24 on May 27, 2017 at 12:40am
 Updated by:  June 24, 2017 at 10:33pm
 Gender:  Male
 Age:  25
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Architect_kiến trúc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  abroad
 Free Time:  gaming, cooking, music...
 I Am:  ít nói. sống tình cảm, biết lắng nghe người khác.
 Looking For:  nữ, có cá tính và độc lập trong suy nghĩ cũng như lối sống. đặc biệt là ko lừa dối tình cảm. tìm một người thật sự nghiêm túc để tìm hiểu và tiến tới hôn nhân

Back | Send Email to Le Phat (ID: 1406643)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.