Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407223 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bảo Trâm
 Bảo Trâm - ID: 1407223
 Name:  Bảo Trâm
 IP & Posted by:  1.55.178.191 on June 3, 2017 at 2:54am
 Updated by:  June 5, 2017 at 9:26pm
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên mầm non
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có một cuộc sống yên bình
 Free Time:  Ngủ
 I Am:  Làm nhiều nói ít
 Looking For:  Đơn giản, yêu đời, biết phấn đấu

Back | Send Email to Bảo Trâm (ID: 1407223)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.