Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407389 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to trần thị phu
 trần thị phu - ID: 1407389
 Name:  trần thị phu
 IP & Posted by:  116.108.97.188 on June 5, 2017 at 6:41pm
 Updated by:  June 5, 2017 at 10:13pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  tpct
 Zip:  123
 Country:  China (Hong Kong S.A.R.)
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  phấn đấu có một cuộc sống ổn định
 Free Time:  xem phim, nghe nhạc, uống cfe
 I Am:  là một người hiền lành, ít nói, sông nghiêm khác trong cuộc sống
 Looking For:  lớn hơn tôi 7 tuoi trở lên, có nghề nghiep ổn định, thương yêu quan tam thật lòng, không giả dối

Back | Send Email to trần thị phu (ID: 1407389)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.