Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407500 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thu Trang
 Thu Trang - ID: 1407500
 Name:  Thu Trang
 IP & Posted by:  14.169.214.241 on June 7, 2017 at 7:28am
 Updated by:  June 13, 2017 at 9:09pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Việt nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên tư vấn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc xem hài chương trình về nhân đạo giá trị của cuộc sống
 I Am:  Thích hoà đồng, vui vẻ thân thiện,
 Looking For:  Nhã nhặn hoà đồng vui tính, biết quan tâm suy nghĩ đến mọi người xung quanh mình. Không biết hút thuốc, không rượu chè,

Back | Send Email to Thu Trang (ID: 1407500)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.