Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407612 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Lebongcodon

 Lebongcodon - ID: 1407612
 Name:  Lebongcodon
 IP & Posted by:  1.55.180.87 on June 8, 2017 at 11:00pm
 Updated by:  June 23, 2017 at 8:20pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Binhduong
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  lamvuon
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim ban nan nu de hoc hoi lau daihoac tri ky
 Free Time:  Don nha trong rau nau an coi phim dọc bao
 I Am:  Người mang tam trang buồn vui rất da sau da cam co nhiều noi buồn trong cuộc doi yêu thiên nhiên yêu biến nhung cung de gan voi ai co quan diễm giong minh nếu ai giong minh di 0916505573
 Looking For:  Tất ca anh chi lon tuổi co kinh nghiệm ve cuộc song de chia se con ve duyên thi tuy vi minh o co gi noi bắt de người ta mang duyên no toi nhiều khi minh cung muốn ong troi cho minh một người ban de lam tri ky lúc co don co duyên thi den o duyên thi di doi ngan ngửi lam co ma mang den cho nhau tiếng noi nu cười dung mang den gio le toi so lamva sin các ban nho tuổi dung vo

Back | Send Email to Lebongcodon (ID: 1407612)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.