Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407739 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cộng Đồng
 Cộng Đồng - ID: 1407739
 Name:  Cộng Đồng
 IP & Posted by:  14.172.223.31 on June 11, 2017 at 3:21am
 Updated by:  June 12, 2017 at 10:09pm
 Gender:  Gay
 Age:  47
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng Tháp
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nông Dân
 Smoker:  Heavy smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố làm mọi việc để có tiền cho sau này.
 Free Time:  Nghe nhạc
 I Am:  Bình thường và vô cùng giản dị
 Looking For:  Chân thật , càng lớn tuổi càng tốt.

Back | Send Email to Cộng Đồng (ID: 1407739)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.