Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407896 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mỹ Nhung
 Mỹ Nhung - ID: 1407896
 Name:  Mỹ Nhung
 IP & Posted by:  14.191.110.17 on June 13, 2017 at 1:18am
 Updated by:  December 24, 2017 at 5:43pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài Gòn
 State/Province:  California
 Zip:  0908400178
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Business success and good partners (kinh doanh thành công và có bạn tình tốt)
 Free Time:  Facebook chat, watch movies,... listen to music and swimming(chat facebook,xem khim ,nghe nhạc và đi bơi)
 I Am:   .Fun, easy look, courtesy, good job that likes to have sex .(Vui vẻ ,dể nhìn ,lịch sự ,công việc tốt và thích làm tình)
 Looking For:  Seeking Man in Vietnam.Find your visibility female, tall, sexy, educated and refined like to find someone expects .Hy same interests, thanks both watched profile.(Tìm bạn trai ở Việt Nam.Tìm bạn Nam dễ nhìn ,cao ráo ,gợi cảm ,có học thức và thích làm tinh .Hy vọng sẽ tìm đươc ngưới cùng sở thích ,cảm ơn cả nhà đã xem profile.).Số phone Nhung : 0908400178 : khong chin khong tam bon khong khong mot bay tam.Thankss.

Back | Send Email to Mỹ Nhung (ID: 1407896)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.