Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407912 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trịnh T Ý Anh
 Trịnh T Ý Anh - ID: 1407912
 Name:  Trịnh T Ý Anh
 IP & Posted by:  171.253.1.248 on June 13, 2017 at 3:22am
 Updated by:  June 13, 2017 at 7:55pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phù hợp tiến tới hôn nhân
 Free Time:  Nấu ăn ,giải trí , xem phim , đi du lịch
 I Am:  Năng động , vui vẻ , sống tình cảm
 Looking For:  Sống tình cảm , nghiêm túc trong tình yêu

Back | Send Email to Trịnh T Ý Anh (ID: 1407912)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.