Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1408032 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to ChangFem
 ChangFem - ID: 1408032
 Name:  ChangFem
 IP & Posted by:  66.249.82.222 on June 14, 2017 at 9:46am
 Updated by:  December 4, 2017 at 5:53am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng online
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm nhiều tiền,đi du lịch
 Free Time:  Tùy tâm trạng
 I Am:   Là người hòa đồng. Có thể nói chuyện để tìm hiểu thêm. 0 chín ba8 8 bốn 7 chín 00
 Looking For:  Vạn sự tùy duyên,vẫn mong duyên mang đến cho bản thân một người có thể xem mình là tất cả 😊

Back | Send Email to ChangFem (ID: 1408032)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.