Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1408738 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Minh
 Minh - ID: 1408738
 Name:  Minh
 IP & Posted by:  68.235.36.124 on June 15, 2017 at 7:18pm
 Updated by:  June 26, 2017 at 7:00am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  N/A
 State/Province:  New York
 Zip:  10001
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  N/A
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm cho mọi người hạnh phúc luôn luôn và làm cho hòa bình trên thế giới
 Free Time:  Reading, listening to music
 I Am:  Tôi là người! Tôi có thể có cơ hội, tôi rơi, tôi có những nỗi sợ hãi, tôi có những nhu cầu, nhưng không giống như hầu hết mọi người, những gì tôi có, Tuổi tác, tôi có một quyết tâm để tốt hơn bản thân mình trong mỗi ngày. Tôi không khoan dung cho bất cứ ai không làm bất cứ điều gì với cuộc sống của họ, vì vậy nếu bạn không có gì để cho mình xin vui lòng không bận tâm để nhắn tin cho tôi. Tôi không giải trí bất kỳ trò chơi trẻ con, tôi đang phát triển và tôi không đối phó với những người không thể xử lý cuộc sống của họ. Tôi là một người đàn ông của từ của tôi, và tôi có thể nói những điều meanest một cách lịch sự. Tôi đáng tin cậy, có thể là tình cảm, thông minh và rất đẹp trai. "Quy tắc Vàng". Tôi không nổi điên Tôi cố gắng vượt lên trên, truyền thông là chìa khóa, trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống Vì vậy, nhiều người Nghe nhưng không lắng nghe. Cuộc sống quá ngắn nên chúng ta hãy sống tốt, cười nhiều và yêu thương nhiều.
 Looking For:  I want an honest and a caring woman!

Back | Send Email to Minh (ID: 1408738)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.