Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1408743 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thuy Tien

 Thuy Tien - ID: 1408743
 Name:  Thuy Tien
 IP & Posted by:  1.53.138.38 on June 15, 2017 at 9:56pm
 Updated by:  July 21, 2017 at 4:26am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  viet nam
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:   am thanh ,day hoc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  trước tiên la bạn nếu hợp sẽ là bạn đời,first it is the friendship, later if match that will be a long time married partner
 Free Time:  nghe nhạc, bơi lội, du lịch,listen music, swimming, travel
 I Am:  đôc thân nhưng vẫn lac quan đôi khi cũng buồn, mong gặp người chân thật không đùa giỡn, tôi không còn trẻ nhung cuôc sống ổn định
 Looking For:  ngừơi trung thưc, chân thành, không lừa dối, vì tuổi đời không còn trẻ nửa , An honest, sincere, not to deceive please, I am not young

Back | Send Email to Thuy Tien (ID: 1408743)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.