Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1408892 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TIM 1 GĐ
 TIM 1 GĐ - ID: 1408892
 Name:  TIM 1 GĐ
 IP & Posted by:  116.108.113.194 on June 17, 2017 at 8:00am
 Updated by:  July 1, 2017 at 6:46am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người để đi đến hôn nhân. ĐT: 0916791619
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim, đọc sách...
 I Am:  sống có trách nhiệm, biết quan tâm chăm sóc gia đình
 Looking For:  Một người đàn ông muốn kết hôn.

Back | Send Email to TIM 1 GĐ (ID: 1408892)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.