Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1408908 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TimChanTinh

 TimChanTinh - ID: 1408908
 Name:  TimChanTinh
 IP & Posted by:  115.76.235.226 on June 17, 2017 at 10:11am
 Updated by:  June 17, 2017 at 9:25pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Mien tay
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Noi Sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Nghiem tuc tim ban ,hop tien xa
 Free Time:  Cham soc gd
 I Am:  Để đối phương nhận xét sẽ hay hơn...Hãy cho tôi cơ hội nhận xét về tôi.... Cám ơn
 Looking For:  Tôi kg fải nguoi hoàn hảo ,nên kg đi tìm sự hoàn hảo. Hy vọng tìm được nũa mảnh ghép còn lại bằng sự nghiêm túc và chân tình .Tôi tôn trong tất cả những ai đã ghé xem h/s ,vì vậy xin đừng làm mất thời gian để đùa giỡn . Những ai kg có thành ý nghiêm túc hoặc đã có bạn rồi xin đừng gởi thu đến tôi . Tôi tìm mối quan hệ tiến xa bằng một mái gd, vi vậy những ai tìm bạn chỉ để trò chuyện và tâm sự xin đừng gơi thư làm wen mất thời gian của đôi bên ngoctien5975@zahu chấm com .Cám ơn

Back | Send Email to TimChanTinh (ID: 1408908)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.