Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1408961 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nguyenquyen

 nguyenquyen - ID: 1408961
 Name:  nguyenquyen
 IP & Posted by:  14.168.168.42 on June 18, 2017 at 3:12am
 Updated by:  June 24, 2017 at 1:58am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  kien giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tìm người bạn chia sẽ mọi vui buon
 Free Time:  Xem phim nghe nhac.doc báo đi mua sắm
 I Am:  Vui vẽ nói chuyện hay cười biết làm vui lòng người khát. Và luôn giúp dỡ mọi người
 Looking For:  Mong tìm được người hiểu mịnh nếu họp đi đếnhôn nhân. Nếu anh chị muốn đùa giỡn thì đừng vào sẽ làm phiền cho cả cho ca 2.

Back | Send Email to nguyenquyen (ID: 1408961)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.