Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409454 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cẩm Tú
 Cẩm Tú - ID: 1409454
 Name:  Cẩm Tú
 IP & Posted by:  123.22.30.72 on June 23, 2017 at 6:36am
 Updated by:  June 25, 2017 at 4:27am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn trở thành huấn luyện viên dạy aerobic
 Free Time:  Tìm kiếm những điều mới mẻ
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng và chung thủy.
 Looking For:  1 người Bạn đời thật sự

Back | Send Email to Cẩm Tú (ID: 1409454)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.