Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409976 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thao Sương
 Thao Sương - ID: 1409976
 Name:  Thao Sương
 IP & Posted by:  70.119.185.187 on June 30, 2017 at 5:29am
 Updated by:  June 20, 2018 at 8:35pm
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas- Tx
 State/Province:  Texas
 Zip:  71050
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn đời
 Free Time:  Thư giãn, chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, cắm hoa....
 I Am:  Một người phụ nữ hướng nội, hiền, biết quan tâm chăm sóc gia đình. ( biết giăng màn, rửa bát....) Đã một lần đỗ vỡ trong hôn nhân .
 Looking For:  Mong muốn tìm một người bạn đời hiểu và chia sẻ . ( chỉ nhận hồi âm bằng tiếng Việt qua dt- bon sau chán . Ba bon sau, tám chán năm chán...xin cam on)

Back | Send Email to Thao Sương (ID: 1409976)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.