Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410303 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoa mua xuan
 Hoa mua xuan - ID: 1410303
 Name:  Hoa mua xuan
 IP & Posted by:  1.53.203.242 on July 4, 2017 at 12:46am
 Updated by:  May 2, 2018 at 2:47am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  My tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm mot cuoc song moi. Vui tươi và hạnh phúc
 Free Time:  Don dep, mua sam, doc sach,
 I Am:  De thuong, hoa dong, hay cuoi.. Neu ban thich toi hay gui thu cho toi... Mong se tim hieu nhau nhieu hon..
 Looking For:  That long va nghiem tuc....Neu ban quan tam thì hay cùng tôi trò chuyện, thế giới ảo ai biết ai chân thành, đừng đem lòng nghi ngờ đi áp đặt cho tất cả mọi người. Bạn thử tìm hiểu đi sẽ thấy được nhiều điều hay và tìm thấy được những người yêu chân thành. Không gì là không thể nếu ta thật sự muốn. Khong chin ba chin tam ba hai, hai khong mot

Back | Send Email to Hoa mua xuan (ID: 1410303)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.