Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410622 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nhi trần.

 Nhi trần. - ID: 1410622
 Name:  Nhi trần.
 IP & Posted by:  42.116.165.132 on July 8, 2017 at 2:38am
 Updated by:  August 17, 2017 at 1:20am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 State/Province:  California
 Zip:  Thành phố c
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người thật lòng
 Free Time:  Nghe pháp
 I Am:  Vui ve , thẳng thắng,chan thật, nhi yêu thiên nhiên. Nhi có chút tật xấu nhong nheo sữa chưa được hii
 Looking For:  Thật lòng , biết chia sẽ đạo đức . Lịch sự gọn ràng hiii ... biết quan tâm xin đừng đùa giỡn nhi cảm ơn những ai ghé vào hs nhi dù cho là xem cho vui

Back | Send Email to Nhi trần. (ID: 1410622)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.