Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410778 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bảo Bình

 Bảo Bình - ID: 1410778
 Name:  Bảo Bình
 IP & Posted by:  27.78.207.162 on July 9, 2017 at 7:27pm
 Updated by:  November 9, 2017 at 8:22pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Để nói sau.
 Free Time:  Du lịch, đọc sách, thiền
 I Am:  Thẳng thắn, hòa đồng, an nhiên.
 Looking For:  Mình muốn tìm người cao tí (>1.68 - do mình lùn mừ), có công việc ổn định, còn tính cách như thế nào mình sẽ tìm hiểu sau...hì tìm người để kết hôn í nên mình cần người nghiêm túc nhé. Xin cám ơn đã đọc profle của mình.

Back | Send Email to Bảo Bình (ID: 1410778)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.