Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411109 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Trịnh My

 Trịnh My - ID: 1411109
 Name:  Trịnh My
 IP & Posted by:  113.180.41.198 on July 12, 2017 at 10:04pm
 Updated by:  March 30, 2018 at 9:31pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đalạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hướng về tương lai va lo cho gia đình
 Free Time:  đọc sách
 I Am:  dễ ngần vui vẽ dễ tính thân thiện
 Looking For:  Nam từ 30 tớ 50 công việc ổn định thương mình

Back | Send Email to Trịnh My (ID: 1411109)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.