Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411188 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Doan Ha

 Doan Ha - ID: 1411188
 Name:  Doan Ha
 IP & Posted by:  116.109.89.49 on July 14, 2017 at 6:15am
 Updated by:  July 24, 2017 at 12:12am
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  rach gia
 State/Province:  California
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nuôi day tre
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tim bạn bốn phương. hop sẽ tâm sự nhau nhiều hơn
 Free Time:  thường rảnh vào buổi tối nên hầu hết thời gian để nghi ngơi và xem facebook
 I Am:  nhan hau, dam dang
 Looking For:  bằng tuổi hoặc lớn hơn, chững chạc, tâm lý và biết yêu thương chiều chuộng phụ nữ

Back | Send Email to Doan Ha (ID: 1411188)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.