Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411753 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to phuong le

 phuong le - ID: 1411753
 Name:  phuong le
 IP & Posted by:  113.22.138.8 on July 21, 2017 at 6:26am
 Updated by:  April 17, 2018 at 5:09am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bến Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  accountant
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Separated
 My goal:  working and traverlling
 Free Time:  nghe nhạc trử tình (khong chín ba ba tám tám chín chín hai hai zalo, viber )
 I Am:  " Đổ vở hay lở vỡ đơn giản là đã hết duyên, người đến người đi chỉ giản đơn là cả hai đều là hết nợ,vạn sự tùy ở duyên ,chưa thanh xuân viên mãn thì chưa phải là người cuối cùng "
 Looking For:   MỘT NGƯỜI CÓ LÒNG TỰ TRỌNG. SỰ TỰ GIÁC , BIẾT YÊU THƯƠNG & TRÂN TRỌNG NGƯỜI KHÁC .

Back | Send Email to phuong le (ID: 1411753)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.