Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411762 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Meo
 Meo - ID: 1411762
 Name:  Meo
 IP & Posted by:  42.113.161.71 on July 21, 2017 at 8:33am
 Updated by:  March 24, 2018 at 1:11pm
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  xem phim, ăn uống, hát, mua sắm...
 I Am:  Ít nói, hiền, thẳng tính.
 Looking For:  Ở bất cứ đâu, công việc cuộc sống ổn định,một người đàng hoàng, lịch sự, sống có trách nhiệm, chân thật, tâm hồn đẹp, không giả dối

Back | Send Email to Meo (ID: 1411762)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.