Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411887 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Jolie linh

 Jolie linh - ID: 1411887
 Name:  Jolie linh
 IP & Posted by:  80.212.157.141 on July 23, 2017 at 12:54pm
 Updated by:  February 12, 2019 at 4:26pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ha noi
 Country:  Norway
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  :)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mục tiêu tìm một người có thể hiểu được mình thì rất khó, thế nên em không có mục tiêu gì hết. Hãy để phó mặc một chữ Duyên
 I Am:  Thẳng thắn
 Looking For:  Một người mà đã chờ đợi từ rất lâu rồi

Back | Send Email to Jolie linh (ID: 1411887)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.