Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412000 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Anh ly

 Anh ly - ID: 1412000
 Name:  Anh ly
 IP & Posted by:  197.211.63.42 on July 24, 2017 at 6:34pm
 Updated by:  July 25, 2017 at 3:07am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Dallas
 State/Province:  Texas
 Zip:  75039
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhân viên chín
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Cuộc hôn nhân bền vững và thành công
 Free Time:  Làm bất cứ điều gì có sẵn
 I Am:  Trung thực, lắng nghe và đơn giản, Anh là người đàn ông tuyệt vời và đơn giản
 Looking For:  Người phụ nữ sẵn sàng cho mối quan hệ nghiêm túc

Back | Send Email to Anh ly (ID: 1412000)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.