Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412262 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Yona

 Yona - ID: 1412262
 Name:  Yona
 IP & Posted by:  203.205.29.58 on July 27, 2017 at 2:03am
 Updated by:  October 24, 2017 at 6:55am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TP. HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Xây dựng một gia đình hạnh phúc.
 Free Time:  Du lịch. Đọc sách. Nghe nhạc. Xem phim
 I Am:  Là người hoà đồng. Thân thiện. Biết chăm lo cho người khác. Có công việc ổn định
 Looking For:  Độc thân. Có công việc ổn định. Biết quan tâm và chăm lo cho gia đình

Back | Send Email to Yona (ID: 1412262)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.