Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412284 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Helen Hoang
 Helen Hoang - ID: 1412284
 Name:  Helen Hoang
 IP & Posted by:  196.53.59.91 on July 27, 2017 at 7:30am
 Updated by:  September 17, 2017 at 4:22am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Defuniak Springs
 State/Province:  Florida
 Zip:  32433
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  Supervisor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Để đáp ứng đúng người đàn ông cho tôi
 Free Time:  Đọc sách, nấu ăn, rạp chiếu phim, bãi biển, hoạt động ngoài trời
 I Am:  Là một phụ nữ đơn giản, trung thành và trung thực với một cảm giác hài hước tuyệt vời
 Looking For:  Một người đàn ông sợ hãi và có trách nhiệm của Đức Chúa Trời

Back | Send Email to Helen Hoang (ID: 1412284)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.