Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412484 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bien nho
 Bien nho - ID: 1412484
 Name:  Bien nho
 IP & Posted by:  115.77.63.141 on July 29, 2017 at 4:30am
 Updated by:  January 1, 2018 at 9:09pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được bạn gái, hợp nhau tiến tới hôn nhân, cùng xây dựng hạnh phúc và làm ăn thành đạt hơn.
 Free Time:  Cafe, xem phim, du lịch
 I Am:  Biết chia sẽ, hiểu chuyện, vui tính hoà đồng với người xung quanh, nhưng là người rất nghiêm túc trong các mối quan hệ.
 Looking For:  Bạn gái hiền, suy nghĩ sâu sác, nữ tính, sống có tình nghĩa, chúc bạn đọc được hồ sơ này luôn gặp được những điều may mắn.

Back | Send Email to Bien nho (ID: 1412484)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.