Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412678 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mie Nguyen
  Mie Nguyen - ID: 1412678
 Name:   Mie Nguyen
 IP & Posted by:  84.166.33.6 on July 31, 2017 at 9:07am
 Updated by:  October 27, 2019 at 4:32pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Aschaffenburg
 Country:  Germany
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tìm được người yêu,tâm đầu ý hợp 👫💓💓💓
 Free Time:  Xem phim, đọc tin tức,chat vs bạn bè 🗨💬🗯💭
 I Am:  Chân thật, hoà đồng 🙌 💕
 Looking For:  sống tốt, chân thật, tính cách vui vẻ, thân thiện💌

Back | Send Email to Mie Nguyen (ID: 1412678)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.