Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412678 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quỳnh Nga

 Quỳnh Nga - ID: 1412678
 Name:  Quỳnh Nga
 IP & Posted by:  84.166.33.6 on July 31, 2017 at 9:07am
 Updated by:  February 11, 2018 at 11:26pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Aschaffenburg
 Country:  Germany
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong tìm được người yêu, hợp tính sẽ kết hôn
 Free Time:  Xem phim, đọc tin tức, học tiếng đức
 I Am:  Chân thật, hoà đồng
 Looking For:  sống tốt, chân thật, tính cách vui vẻ, thân thiện

Back | Send Email to Quỳnh Nga (ID: 1412678)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.