Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412703 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Như Ý
 Như Ý - ID: 1412703
 Name:  Như Ý
 IP & Posted by:  183.81.48.71 on July 31, 2017 at 5:54pm
 Updated by:  August 20, 2017 at 9:33pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh thời tran
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Trước là bạn - Hợp sẽ tiến đến Hôn Nhân
 Free Time:  Gặp gỡ bạn bè - Thích học hỏi cầu tiến - xem phim - du lịch - giải trí
 I Am:  Tôi là người vui vẻ hòa đồng với mọi người - tính tình hiền hòa nhưng hơi thẳng tính.
 Looking For:  Tìm người chân thật - muốn đi đến hôn nhân. Xin liên hệ : không chín không ba tám bảy sáu 110

Back | Send Email to Như Ý (ID: 1412703)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.