Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412806 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 DungLuaDoiNhau - ID: 1412806
 Name:  DungLuaDoiNhau
 IP & Posted by:  24.114.59.163 on August 1, 2017 at 8:29pm
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Richmond
 State/Province:  Ontario
 Zip:  1234
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  self-employed
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn gái dẫn ̣đến hôn nhân
 Free Time:  Du lich,dao cong vien, doc sach, tu tap ve dao Phat.v,v..
 I Am:  là người gian dị, bình dân, không thích chốn đông người, thích học hỏi.khi cần nóu thằng thì không ngần ngại,yêu thương loài vật và thiên nhiên.thích thực tế.
 Looking For:  phụ nữ diu hiền, không co xăm trổ,không văng tục, không tụ tập bạn bè. Tìm người tốt trên mạng không là chuyện dễ dàng, thà không có, nhưng đừng lừa dối nhau, vì cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, rat nhiều người lên đây nói mình ghét giả dối, vậy thì chính mình có chân thật khi mình tiếp xúc nhau không mà đòi hỏi? đửng tìm mối để lợi dụng, giả nai, hãy sống thật đi, để người khác quyết định mối quan hệ. đừng mang đến với người ta, những gì mình không thí́ch. Quá khức của con người là một chuyện, và ai cũng có cả, nhưng nó ả̀nh hưởng thế nào với mình và có lôi kéo theo tương lai không là chyện quan trọng hơn.

Back | Send Email to DungLuaDoiNhau (ID: 1412806)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.