Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412934 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to long xuyen.
 long xuyen. - ID: 1412934
 Name:  long xuyen.
 IP & Posted by:  42.112.158.51 on August 3, 2017 at 4:48am
 Updated by:  August 3, 2017 at 10:05pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  long xuyen
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  sống vui vẻ cùng những người thân
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim, đi dạo
 I Am:  người vui tính, hòa đồng, sống có trách nhiệm
 Looking For:  siêng năng làm việc, biết quan tâm và chia sẻ

Back | Send Email to long xuyen. (ID: 1412934)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.