Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413701 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hải Trần

 Hải Trần - ID: 1413701
 Name:  Hải Trần
 IP & Posted by:  14.186.111.103 on August 12, 2017 at 5:49am
 Updated by:  October 12, 2017 at 3:03am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm đối tượng phù hợp với bản thân.
 Free Time:  Uống cafe
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Rất vui làm quen với các bạn theo zalo 09 ba hai ba chín 09 ba chín.
 Looking For:  Thông cảm và sẻ chia.

Back | Send Email to Hải Trần (ID: 1413701)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.