Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414499 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hiên
 Hiên - ID: 1414499
 Name:  Hiên
 IP & Posted by:  14.186.196.67 on August 21, 2017 at 6:39am
 Updated by:  May 20, 2018 at 7:03am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Merchandiser
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được một người bạn đời.
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, gặp gỡ bạn bè.
 I Am:  Đơn giản, chân thành, biết chia sẻ.
 Looking For:  Ko hút thuốc, ko gia trưởng, biết chia sẻ, chân thành.

Back | Send Email to Hiên (ID: 1414499)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.