Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414999 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Meu phạm

 Meu phạm - ID: 1414999
 Name:  Meu phạm
 IP & Posted by:  42.115.140.14 on August 27, 2017 at 10:22am
 Updated by:  December 13, 2017 at 9:34pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nv bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 nửa có thể hiểu, quan tâm, cảm thông chia sẽ những buồn vui. Cùng nhau cố gắng.
 Free Time:  Xem film, Đi du lịch, đi dạo
 I Am:  Vui vẻ, năng động, cá tính
 Looking For:  Tìm kiếm 1 người suy nghĩ thấu hiểu, 1 mối qhe thật sự nghiêm túc

Back | Send Email to Meu phạm (ID: 1414999)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.