Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415129 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Vinh - ID: 1415129
 Name:  Vinh
 IP & Posted by:  172.58.43.159 on August 28, 2017 at 8:44pm
 Updated by:  August 28, 2017 at 8:53pm
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Seattle
 State/Province:  Washington
 Zip:  98168
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Student
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:   Dọn dẹp nhà cửa...hầu như ít khi rãnh rỗi. Rãnh lắm thì lên youtube xem gameshow...
 I Am:  Đơn giản. Chăm chỉ. Thương yêu gia đình, bạn bè
 Looking For:  Cũng đơn giản. Yêu thương vun đắp gia đình.

Back | Send Email to Vinh (ID: 1415129)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.