Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416150 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to linh
 linh - ID: 1416150
 Name:  linh
 IP & Posted by:  113.164.14.78 on September 10, 2017 at 8:50pm
 Updated by:  June 15, 2018 at 9:04pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong có bạn hiểu và chia sẻ
 Free Time:  đi shoppng, gặp bạn bè cafe, bida,đọc truyện
 I Am:  là người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh
 Looking For:  tìm 1 người sâu sắc và chân thành có thể chia sẽ mọi việc mọi hoành cảnh

Back | Send Email to linh (ID: 1416150)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.