Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416365 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Reachel Tran
 Reachel Tran - ID: 1416365
 Name:  Reachel Tran
 IP & Posted by:  116.109.242.114 on September 13, 2017 at 3:52am
 Updated by:  September 13, 2017 at 9:21pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Manhattan
 State/Province:  New York
 Zip:  1600
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Bussiness Final
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  cố gang phát triển tốt công việc kinh doanh tại Việt Nam
 Free Time:  đặc biệt thích đọc sách, golf
 I Am:  Thật khó khi nói về bản thân, mình thuộc tuýp người bản lĩnh, luôn thực hiện kế hoạch, mục tiêu đặt ra. Sống có trách nhiệm. Một gia đình nhỏ hạnh phúc luôn có ý nghĩa quan trọng với mình. Không có sẵn con đường nào cả, đi rồi sẽ thành đường.
 Looking For:  Một cô gái thủ thỉ với mình: " Anh cứ bơi đi, khi nào mệt mỏi hãy về nhà với em" Thế là đủ.

Back | Send Email to Reachel Tran (ID: 1416365)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.