Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416454 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tran My Kieu

 Tran My Kieu - ID: 1416454
 Name:  Tran My Kieu
 IP & Posted by:  113.161.81.18 on September 14, 2017 at 8:07am
 Updated by:  January 18, 2018 at 5:17am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Trước mắt là tìm bạn trau đổi. Gọi cho em theo số " không một sáu ba bốn không bảy một năm bốn bốn" trau đổi nhau khg thể tiến xa thì cũng là bạn để tâm sự .
 Free Time:  Nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nghe nhạc...
 I Am:  Giỏi giao thiệp với khách hàng, biết lắng nghe. Tình tình điềm đạm...
 Looking For:  Đàn ông trên 50, có nghề nghiệp, độc thân, biết yêu thương người phụ nữ của riêng mình.

Back | Send Email to Tran My Kieu (ID: 1416454)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.