Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416485 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to MOON
 MOON - ID: 1416485
 Name:  MOON
 IP & Posted by:  58.187.174.30 on September 14, 2017 at 7:48pm
 Updated by:  January 19, 2019 at 9:02pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  BB
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Se noi sau
 Free Time:  Lúc nào cũng bận rộn buôn bán ,cho nên mình chỉ có chút thời gian để ngù , không có thời gian rỗi ,nhưng vẫn làm tốt nội trợ,,,
 I Am:  Mình là người vui tính nhưng vẫn có nghiêm túc, một chút khó tính mọi mặt ..
 Looking For:  Moi nguoi Ban than thien.

Back | Send Email to MOON (ID: 1416485)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.