Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416850 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hồ Kiều Anh
 Hồ Kiều Anh - ID: 1416850
 Name:  Hồ Kiều Anh
 IP & Posted by:  27.78.85.70 on September 20, 2017 at 6:02am
 Updated by:  September 20, 2017 at 9:34pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn và tìm hiểu tiến đến kết hôn
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, du lịch
 I Am:  Vui tính, thân thiện, trung thực
 Looking For:  Vui tính, độc thân

Back | Send Email to Hồ Kiều Anh (ID: 1416850)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.