Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416860 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hanh Dung...

 Hanh Dung... - ID: 1416860
 Name:  Hanh Dung...
 IP & Posted by:  14.168.215.73 on September 20, 2017 at 8:39am
 Updated by:  September 28, 2017 at 8:16pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sóc trăng
 Zip:   0932170078
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Di làm .
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu người chững chạc nghiêm túc.chung thủy . Quan tâm chia sẻ với nhau, ko gia trưởng..0932170078
 Free Time:  Nấu ăn . don dẹp nhà......hanhdung575@yahoo.com. 0932170078
 I Am:  Hiền ít nói.vui vẻ . Nhưng thích được lắng nghe .0932170078
 Looking For:  1 người chững chạc vui vẻ . nghiêm túc trong tình cảm. Kg gia trưởng. Mong đừng đùa giỡn. Rất cám ơn...hanhdung575@yahoo.com

Back | Send Email to Hanh Dung... (ID: 1416860)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.