Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416912 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tuyet

 tuyet - ID: 1416912
 Name:  tuyet
 IP & Posted by:  113.188.108.141 on September 21, 2017 at 4:23am
 Updated by:  September 21, 2017 at 10:03pm
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  sóc trăng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm tốt công việc, chăm lo gia đình
 Free Time:  cafe, gặp bạn bè, nấu ăn,xem tivi,...
 I Am:  vui vẻ, thân thiện, chân thành
 Looking For:  chân thành, có ý muốn xây dựng ổn định cuộc sống gia đình

Back | Send Email to tuyet (ID: 1416912)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.