Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417342 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 đả có GĐ - ID: 1417342
 Name:  đả có GĐ
 IP & Posted by:  104.5.192.189 on September 27, 2017 at 12:23pm
 Updated by:  November 26, 2018 at 4:28pm
 Gender:  Female
 Age:  18
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77061
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Owner business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  BAN CHIA SE
 Free Time:  Du lich
 I Am:  Hoa dong
 Looking For:  I write these lines please overseas Vietnamese oki note: I also do not have much money to help people. Five years, I think I should do a good job, I often go online and know the rogue girl, I would like to do a little good, hope to save the a / e Vietnamese girls love to avoid disaster: MONEY LOST - HANOI 1 / Looking at the picture, the more flashy she is, the more open dress ... the more likely the girl to make money. 2 / for nick chat, but suddenly 1 time you go online using other nicks that show you every night chatting, you just think you know you, you are wrong, the hundred friends know. 3 / Call from USA to US, but often lock, or not answered at normal hours. Good daughter is also home to go to the bride, also these girls are away from home from 6 to 12 g night. TIPS: They are traveling, or have a date with other guy in Vietnam have some money to eat. 4 / About 1 t / time, women or poor pooch, "do not need money - t / c, important new meaning." You will believe her, 1-2 months later she will say she was "car", the elderly emtrai / sister / sister accident, heart surgery, brain surgery, cancer, ... crying There is no dk, suggesting you send it for less money. The reason is "higher dep". is asking for money to learn foreign languages ​​so that when he returned, e can speak English with him ... or please open KD shop, shop ... when a child can feed him. vvv If you are hesitant, she will say "I do not believe you". At that time the best way, you should not believe, you believe once, you trap. Remember, she has a / e parent having a heart operation. Poor people can not have a day every time "tucked" on the network. 5 / She suggested you bail to the United States. You will be wrong when the guarantee is completed in the United States. Then, they will leave you, or lazy for you to raise, and stay home chatting, go meet other people 6 / When you know her, you often see her appointment, and give the reasons are very general. Tips: the women said 24/24 g, because too many people know so can not "support" all. 7 / She suggested, he will worry you. You make mistakes, you send money every month, to eat, eat, go back to play the boyfriend, even girls ... you are angry, a tgian after receiving enough money and see you do not pay , or what are you suggesting, you will say, we are just friends. This is the most polite, polite statement to deny all of your messages. 8 / Even if she is in love with you. Maybe you're lucky, but be wary, whenever she has two or three substitutes. You can not go back to Vietnam. she will follow him differently. What's missing here !!!!! 9 / each person has a number, do not try to find you in the style of melancholy. If you are still far away, find a good matchmaking place, such as your parents, relatives ... but the probability is still very low. 11 / I witnessed many T / H, West husband married my wife, married, her mother-in-law for her daughter-in-law to buy a car, she took all the money. When the old woman went to Vietnam to visit, hurried writing letters thanks to the translator (translate), drawing script, ride the night robbed !!!!! Online people, a friend of all people, everyone promised, everyone solicit money, so, there is no brother is delicious, the first time he self-defeating, because only got 1 hit dc Be cautious, and exhort you, even your American friends ?????mình viết những dòng này xin các anh/em Việt kiều lưu ý: mình cũng chẳng có nhiều tiền để giúp mọi người. Nhân năm hết, mình nghĩ nên làm 1 việc tốt, mình thường xuyên lên mạng và biết gái lừa đảo, mình xin làm 1 việc tốt nho nhỏ, hy vọng sẽ cứu các a/e Việt kiều mê gái tránh duoc thảm họa: TIỀN MẤT - TẬT MANG – khong HỔI Han HẬN 1/ Nhìn hình ảnh, cô nào càng lòe loẹt, ăn mặc hở hang ... thì khả năng là gái làm tiền càng nhiều. 2/ cho nick chat, nhưng bất ngờ 1 dịp nào bạn lên mạng dùng nick khác thì fát hiện đêm nào các cô cũng chát, bạn chỉ nghĩ cô quen mình bạn, bạn đã lầm, các cô quen cả trăm người. 3/ Cho DT gọi từ Mỹ về VN, nhưng thường xuyên khóa máy, hay ko trả lời vào những giờ bình thường. Con gái nhà lành thì đi dâu cũng về nhà, còn các cô này ngày nào cũng vắng nhà từ 6g tối đến 12 g dêm. TIPS: các cô đang di khách, hay hẹn với chàng khác tại VN có chút tiền bao đi ăn. 4/ Quen 1 t/gian , các cô hay ca thán nghèo khổ, "ko cần tiền bạc - t/c, tình nghĩa mới quan trọng". Bạn sẽ tin cô ta, 1-2 tháng sau cô ta sẽ nói mới bị "đung xe", gdình có emtrai/ em gái/ mẹ già bị tai nạn, mổ tim, mổ sọ não, ung thư,... khóc lóc mà ko có dk, gợi ý bạn gởi cho ít tiền. Hay lý do "cao dep" hơn. là xin tiền học ngoại ngữ để khi anh về, e có thể nói tiếng Anh với anh... hay xin mở tiệm KD, shop... dể khi a về em có thể nuôi anh. vvv Nếu bạn lưỡng lự ko tin, thì cô ta sẽ nói ngay "a ko tin em thì thôi". Lúc đó cách tốt nhất, bạn ko nên tin, bạn tin 1 lần, bạn sập bẫy. Nên nhớ, cô nào có a/e cha / mẹ bị mổ tim thật. gia cảnh nghèo khó thật thì ko thể có tgian ngày nào cũng "nhởn nhơ" trên mạng. 5/ Cô gợi ý bạn bảo lãnh sang Mỹ. Bạn sẽ lầm khi bảo lãnh xong sang Mỹ. Sang đó, các cô sẽ bỏ bạn, hay chây lười cho bạn nuôi, và ở nhà chat, đi quen người khác 6/ trongkhi quen nàng, bạn thường thấy nàng lỗi hẹn, và cho ra những lý do rất chung chung. Tips: các cô nói xạo 24/24 g, vì quen quá nhiều người nên ko thể "đỡ" hết. 7/ Cô gợi ý, quen thì anh fải lo cho em. Bạn nhầm, hàng tháng bạn gởi tiền về, để cô ăn diện, ăn xài, lại đi chơi bời bao trai, thậm chí làm gái ... bạn giận dỗi, 1 tgian sau khi nhận đủ tiền và thấy bạn ko tiếp tOc chi, hay bạn đề nghị gì quá, cô sẽ nói, chúng ta chỉ là bạn. câu nói này là câu nói lịch sự, đàng hoàng nhất để từ chối tất cả t/c của bạn. 8/ Kể cả khi cô đang yêu bạn. Có lẽ bạn may mắn, nhưng hãy cảnh giác, bao giờ cô ta cũng có 2-3 chàng dự bị. Bạn ko thể về VN. cô ta sẽ theo chàng khác. Ở đây thiếu gì!!!!! 9/ mỗi người có 1 sô fận, đừng cố gắng tìm bạn theo kiểu giải sầu. Nếu vẫn còn quan tâm quen xa, hãy tìm những nơi mai mối đàng hoàng, vd con của bạn bè cha mẹ mình, họ hàng... tuy nhiên sác xuất vẫn rất thấp. 11/ mình chứng kiến nhiều T/H, chồng Tây lấy vợ ta, đã Kết hôn rồi, mẹ chồng cho con dâu ít tiền để mua xe, cô ta lấy tiền xài hết. Khi bà già chồng sang VN thăm, vội vàng viết thư lật đật nhờ người dịch (translate) giùm , vẽ ra kịch bản, đi xe về đêm bị ăn cướp!!!!! Quen trên mạng, 1 cô quen cả chOc người, ai cũng hứa hẹn, ai cũng gạ gẫm xin tiền, do vậy, chẳng có anh nào là ngon, các anh tự dâm đầu vào đánh nhau, cuối cùng tự giác thua, vì chỉ có 1 anh trúng dc. hãy thận trọng, và khuyên nhủ mình, kể cả bạn bè dồng nghiệp bên Mỹ

Back | Send Email to đả có GĐ (ID: 1417342)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.