Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417378 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tiến Long - ID: 1417378
 Name:  Tiến Long
 IP & Posted by:  222.255.207.104 on September 28, 2017 at 1:23am
 Updated by:  September 28, 2017 at 1:25am
 Gender:  Male
 Age:  49
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  Tìm bạn cùng hoàn cảnh, cùng sở thích để chia sẻ vui buồn.
 Free Time:  Đọc sách, chơi thể thao, du lịch.
 I Am:  Là người nhiệt huyết, chân thành, sống hết mình vì bạn bè, đam mê tennis.
 Looking For:  Tìm bạn cùng hoàn cảnh, chia sẻ vui buồn.

Back | Send Email to Tiến Long (ID: 1417378)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.