Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417410 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tania Nguyen

 Tania Nguyen - ID: 1417410
 Name:  Tania Nguyen
 IP & Posted by:  154.122.166.131 on September 28, 2017 at 10:56am
 Updated by:  February 5, 2018 at 6:32pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Denver
 State/Province:  Colorado
 Zip:  80223
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Self Employed
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi mới ở đây và hy vọng tìm được một người bạn tốt và xem nó đi từ đâu.
 Free Time:  Thưởng thức tập thể dục tại phòng tập thể dục.....
 I Am:  Tôi yêu, chăm sóc với một cảm giác tuyệt vời của sự hài hước, tôi nhận được cùng một cách dễ dàng ... Chỉ cần hỏi đi và sẽ được vui để trả lời
 Looking For:  Ai đó yêu, chăm sóc và thành thật. Một người nào đó đang hướng về gia đình và biết cách đối xử với người phụ nữ đúng.....

Back | Send Email to Tania Nguyen (ID: 1417410)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.