Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417447 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Kim Ngân

 Kim Ngân - ID: 1417447
 Name:  Kim Ngân
 IP & Posted by:  171.255.161.146 on September 28, 2017 at 6:35pm
 Updated by:  September 29, 2018 at 4:52pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên mầm non
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm quen, kết bạn, tìm hiểu tiến tới hôn nhân.
 Free Time:  Xem hài; tập thể thao, nấu ăn, mua sắm...
 I Am:  Sẽ nói sau
 Looking For:  Nghiêm túc trong chuyện tình cảm,....

Back | Send Email to Kim Ngân (ID: 1417447)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.